มอบป้ายของดีศรีสะเกษ ร้านจรวดอาหารเช้า

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสุรพล ตั้งคณสกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้ายของดีศรีสะเกษ ร้านจรวดอาหารเช้า

มอบป้ายของดีศรีสะเกษ ร้านปริญญาไก่ย่าง

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวอภิสรา ดอกคำ ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้ายของดีศรีสะเกษ รับรองโดยหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

1 2 3 4