มอบป้ายของดีศรีสะเกษ ร้านไก่ย่างส้มตำ วิเชียรบุรี

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวจีรนันท์ วงค์ขันธ์ เจ้าหน้าที่หอการค้า มอบป้าย ของดีศรีสะเกษ รับรองโดยหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร้านใต้ต้นฉำฉา ไก่ย่าง ส้มตำ (วิเชียรบุรี)