มอบป้ายของดีศรีสะเกษ ร้านปริญญาไก่ย่าง

 

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวอภิสรา ดอกคำ ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้าย ของดีศรีสะเกษ รับรองโดยหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร้านปริญญาไก่ย่าง