มอบป้ายของดีศรีสะเกษ ร้านจรวดอาหารเช้า

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสุรพล ตั้งคณสกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้ายของดีศรีสะเกษ ร้านจรวดอาหารเช้า