ร่วมงาน “อาภรณ์ อาหาร งานศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล”

ร่วมงาน “อาภรณ์ อาหาร งานศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล”โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอารยธรรมอีสานใต้

ส่งเสริมการค้า  พัฒนาเศรษฐกิจ

เป็นมิตรแนะนำ  สัมพันธ์ราชการ