ติดต่อเรา

ติดต่อหอการค้า

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
131 ถนนปลัดมณฑล ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3022,0-4562-2115
โทรสาร: 0-4561-7311
มือถือ : 083-966-9553
อีเมล์ : sisaketpcc@gmail.com