ร่วมประชุมคณะทำงานจัดการข้อมูลและขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ระดับจังหวัด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดการข้อมูลและขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ระดับจังหวัด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นท่องเที่ยวและเมืองกีฬา Sports City วันที่ 31 มกราคม 2565

ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นท่องเที่ยวและเมืองกีฬา Sports City วันที่ 31 มกราคม 2565

มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในเขตเทศบาล วันที่ 12 มกราคม 2565

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวเพชรรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ประธาน YEC ศรีสะเกษ

1 2 3 7