มอบป้ายของดีศรีสะเกษ รับรองโดยหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

นายสฤษฏ์  นาควารินทร์  ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายคณินท์ศักดิ์  สมทรัพย์  รองเลขาธิการ YEC SISAKET มอบป้ายของดีศรีสะเกษ รับรองโดยหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ