ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ