ร่วมประชุมคณะทำงานจัดการข้อมูลและขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ระดับจังหวัด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

นายภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ YEC ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดการข้อมูลและขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ระดับจังหวัด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ