เข้าร่วมประชุมและพบหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมและพบหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ.