ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นท่องเที่ยวและเมืองกีฬา Sports City วันที่ 31 มกราคม 2565

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ปรธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นท่องเที่ยวและเมืองกีฬา Sports City วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบระชุมศรีพฤทเธศวรชั้น5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ