ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติ แก่บุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด