ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๒

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๒(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร) ครั้งที่๒/๒๕๕๙ ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี