กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล

นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดีจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฑูตวัฒนธรรม) เกี่ยวกับวิถีชาวนาข้าวไทย และความเป็นอยู่ในวิถีวัฒนธรรม ชนเผ่าจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (กลุ่มเกษตรทิพย์) อ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ