ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(ทูตวัฒนธรรม) เพื่อถ่ายทำสารคดี วิถีชาวนาของไทย และความเป็นอยู่ในวิถีวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ณ หมู่บ้านกันทรารมย์ ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ ศรีสะเกษ