ร่วมโครงการเชื่อมโยงและพัฒนาการความร่วมมือใหม่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม SEARK KEY FRIENDS

นายรัฐวิทย์ อัครสกุลเกียรติประธานหอการจังหวัด พร้อมด้วย คณะกรรมการหอการค้าและ yec ศรีสะเกษ ร่วมโครงการเชื่อมโยงและพัฒนาการความร่วมมือใหม่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม SEARK KEY FRIENDS วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์