ร่วมซ้อมการรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี 2566

นายวิทยา วิรารัตน์ กรรมการหอการค้าไทย นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและนายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมซ้อมการรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี 2566 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิเศษสีหนาทอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ