ร่วมพิธีและรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โนรู” จำนวน 100,000 บาท

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอกาค้าจังหวัดศรีสะเกษ
นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธารหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวศิริญาภรณ์ แซ่จึง เหรัญญิก YEC ศรีสะเกษ เป็นตัวแทนหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษในการเข้าร่วมพิธีและรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โนรู” จำนวน 100,000 บาท ในเบื้องต้นได้มีการส่งมอบเงินช่วยเหลือและสนับสนุนในนามมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ผ่านไปยังหอการค้าจังหวัด 10 จังหวัด ได้แก่ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, อำนาจเจริญ, สุโขทัย, พิษณุโลก, ตากและเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและให้หอการค้าแต่ละจังหวัดนำไปบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งมีประธานหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ ร่วมรับมอบผ่าน Video Conference โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้