ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ

นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ