ร่วมกิจกรรมนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โครงการยกระดับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โครงการยกระดับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ เเละร่วมกิจกรรมเสวนา การขับเคลื่อนเมืองกีฬาด้วยมิติการท่องเที่ยว วันที่23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมราชมรรคา ศูนย์ศิลป์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ