เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสมาคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือนกรกฎาคม เเละ เดือนสิงหาคม 2565 วันที่29 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ