ร่วมงาน “อาภรณ์ อาหาร งานศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล”

นายวิทยา วิรารัตน์ กรรมการหอการค้าไทย. นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวเพชรรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ประธาน yec.ศรีสะเกษ พร้อมกรรมการหอการค้าฯ กรรมการ yec ศรีสะเกษ ร่วม งาน “อาภรณ์ อาหาร งานศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล”โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอารยธรรมอีสานใต้ กิจกรรมถนนสายธรรมะ คีตะศิลป์ ถิ่นดงลำดวนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2565 และพิธีส่งมอบสวนสาธารณะกุดหวาย อนุสรณ์ 239 ปี ในวันที่15 กุมภาพันธ์ 2565. เวลา18.00 น. ณ สวนสาธารณะกุดหวาย “อนุสรณ์ 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”