ร่วมประชุมและพบผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธาหอการค้า และ นายภูวนัตถ์  มหาสุวีระชัย ประธาน YEC Sisaket ร่วมประชุมและพบผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ