ประชุมสร้างเครือข่ายโยง เพือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SEMs จังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 1 (Fous Group)

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมสร้างเครือข่ายโยง เพือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SEMs จังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 1 (Fous Group) วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ