ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

นายภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย ประธาน YEC Sisaket ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าห้องปลัดเทศบาล จังหวัดศรีสะเกษ