พิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดศรีสะเกษ