พิธีเปิดการสัมมนา”การพัฒนาผู้ประกอบกิจการผ้าแส่วจังหวัดศรีสะเกษ”

นางอรพิน ภูนาสูง รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนา”การพัฒนาผู้ประกอบกิจการผ้าแส่วจังหวัดศรีสะเกษ”ตามโครงการเพิ่มผลิตคุณภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมพหรมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ