ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคขอการค้าไทย ครั้งที่ 9/2562

นายวิทยา วิรารัตน์ กรรมการหอการค้าไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคขอการค้าไทย ครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 15 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร