ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ณ โรงเรียนราษีไศล

คณะกรรมการหอการค้า กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ณ โรงเรียนราษีไศล

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและ YEC sisaket มอบกระเช้าเยี่ยมท่าน ผอ.ทิวา รุ้งแก้ว

นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ YEC sisaket มอบกระเช้าเยี่ยม ผอ.ทิวา รุ้งแก้ว ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมการประชุมพิจารณากำหนดราคาทรัพย์ในเขต จังหวัดศรีสะเกษ

นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมพิจารณากำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.

ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด

นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ เลขาธิการหอการค้าฯ และประธาน yec sisaket พร้อมด้วยนายสฤษฏ์ นาควารินทร์ รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นางเอื้อจิต เกษชุมพล รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

1 2