ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

นายวิทยา วิรารัตน์ กรรมการหอการค้าไทย ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด

แถลงข่าว“เทศกาลเงาะทุเรียนศรีสะเกษASEAN Trade Fair 2017 มหัศจรรย์ศรีสะเกษ

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษร่วม แถลงข่าว“เทศกาลเงาะทุเรียนศรีสะเกษASEAN Trade Fair 2017

เป็นประธานตัดทุเรียนในนามของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธวัช สุระบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานตัดทุเรียน

1 47 48 49 50 51