กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล

นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดีจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(ทูตวัฒนธรรม) เพื่อถ่ายทำสารคดี วิถีชาวนาของไทย

1 46 47 48