ร่วมโครงการเชื่อมโยงและพัฒนาการความร่วมมือใหม่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม SEARK KEY FRIENDS

ร่วมโครงการเชื่อมโยงและพัฒนาการความร่วมมือใหม่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม SEARK KEY FRIENDS

ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ช่องสะงำ

ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ช่องสะงำ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประ ชุมศรีพุทธเทศวร ศาลากลางชั้น 5

ร่วมซ้อมการรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี 2566

ร่วมซ้อมการรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี 2566

จัดกิจกรรม “ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มปอดของโลก” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี หอการค้าไทย

จัดกิจกรรม “ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มปอดของโลก” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี หอการค้าไทย

ร่วมเป็นเกียรติวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2566

ร่วมเป็นเกียรติวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

1 2 3 51