ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Family Business Governance Trip for Sustainability

ขอเชิญชวนชวนผู้สนใจ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ทุกท่าน ร่วมอบรมหลักสูตร Family Business Governance Trip for Sustainability (FBS Trip1/2016) จังหวัดอุบลราชธานี

1 19 20 21