ของที่ระลึกงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

“ศรีสะเกษเกมส์” ที่สวยงาม สอดคล้องกับการเป็นเมืองกีฬาควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
Pre-Order ของที่ระลึกงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ

ร่วมสนทนากลุ่ม Focus Group Discssion โครงการย่อยที่3 เรื่อง”การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกสวน(ทุเรียน)

ร่วมสนทนากลุ่ม Focus Group Discssion โครงการย่อยที่3 เรื่อง”การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกสวน(ทุเรียน)

1 2 3 4 22