มอบป้ายของดีศรีสะเกษ ร้านปริญญาไก่ย่าง

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวอภิสรา ดอกคำ ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้ายของดีศรีสะเกษ รับรองโดยหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

1 60 61 62 63 64