ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๒

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๒

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล

นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดีจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(ทูตวัฒนธรรม) เพื่อถ่ายทำสารคดี วิถีชาวนาของไทย

1 2