ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ช่องสะงำ

นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่ช่องสะงำ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประ ชุมศรีพุทธเทศวร ศาลากลางชั้น 5