จัดกิจกรรม “ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มปอดของโลก” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี หอการค้าไทย

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มปอดของโลก” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี หอการค้าไทย และเพื่อสร้างธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคมคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสวง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ