ร่วมเป็นเกียรติวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2566

นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะกรรมการหอการคค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่พุธที่ 12 กรกฎาคม 2566  ณ หอประชุมทีปังปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ