ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรักวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”จังหวัดศรีสะเกษ

นายสฤษฏ์ นาควาริทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมรักวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”จังหวัดศรีสะเกษ ในงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ เวทีกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ