มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในเขตเทศบาล วันที่ 12 มกราคม 2565

นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวเพชรรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ประธาน YEC ศรีสะเกษ

ร่วมสนทนากลุ่ม Focus Group Discssion โครงการย่อยที่3 เรื่อง”การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกสวน(ทุเรียน)

ร่วมสนทนากลุ่ม Focus Group Discssion โครงการย่อยที่3 เรื่อง”การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกสวน(ทุเรียน)

1 2 3 4 5 6 51